autoritati competente (Legea 211/2011)

autoritati competente 

autoritatile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.