cele mai bune tehnici disponibile (Legea 211/2011)

cele mai bune tehnici disponibile 

cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.