comerciant (Legea 211/2011)

comerciant 

orice intreprindere/operator economic care actioneaza in nume propriu pentru cumpararea si pentru vanzarea ulterioara a deseurilor, inclusiv acei comercianti care nu intra fizic in posesia deseurilor

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.