eliminare (Legea 211/2011)

eliminare

orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

Anexa nr. 2 la lege stabileste o lista a operatiunilor de eliminare, lista care nu este exhaustiva

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.