producator de deseuri (Legea 211/2011)

producator de deseuri 

orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.