tratare (Legea 211/2011)

tratare 

operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila valorificarii sau eliminarii

Definitii preluate din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.