unitatea sanitaraunitatea sanitara 

este orice unitate publica sau privata, cu paturi sau fara paturi, care desfasoara activitati in domeniul sanatatii umane si care produc deseuri clasificate conform art. 8.Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.