prospectiune (HG 856/2008)

prospectiune - cautarea zacamintelor minerale cu valoare economica, inclusiv prelevarea de probe si de probe in vrac, executia de foraje si sapaturi, dar cu excluderea oricaror lucrari necesare pentru exploatarea unor asemenea zacaminte si a oricaror activitati asociate direct cu o activitate de extractie existenta

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

reabilitare (HG 856/2008)

reabilitare - tratarea terenului afectat de o instalatie pentru deseuri astfel incat starea acestuia sa fie adusa la un nivel satisfacator, in special in ceea ce priveste calitatea solului, viata salbatica, habitatele naturale, sistemele hidrologice, peisajul si posibilitatile adecvate de utilizare

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

corp de apa receptor (HG 856/2008)

corp de apa receptor - apele de suprafata, subterane, apele tranzitorii si apele costiere, asa cum sunt definite in anexa nr. 1 pct. 7, 8, 9 si 10 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 107/1996 citat:
7. ape de suprafata: apele interioare, cu exceptia apelor subterane; ape tranzitorii si ape costiere, exceptand cazul starii chimice pentru care trebuie incluse apele teritoriale;
8. ape subterane: apele aflate sub suprafata solului in zona saturata si in contact direct cu solul sau cu subsolul;
9. ape tranzitorii: corpuri de apa de suprafata aflate in vecinatatea gurilor raurilor, care sunt partial saline ca rezultat al apropierii de apele de coasta, dar care sunt influentate puternic de cursurile de apa dulce;
10. ape costiere: apele de suprafata situate in interiorul unei linii ale carei puncte sunt situate in totalitate la o distanta de 1 mila marina pe partea dinspre mare, fata de cel mai apropiat punct al liniei de baza, de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, cu extinderea limitei, unde este cazul, pana la limita exterioara a apelor tranzitorii; ”


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

cele mai bune tehnici disponibile (HG 856/2008)

cele mai bune tehnici disponibile - conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006

OUG 152/2005:
cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limită de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
 
- tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si la modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;

- disponibile se refera la acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;

- cele mai bune se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele prevazute in anexa nr. 3 la OUG 152/2005.”

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

substanta periculoasa (HG 856/2008)

substanta periculoasa - substanta, amestec sau preparat care este considerat periculos in conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile ulterioare, sau ale HG. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

A se vedea definitiile de la art. 2 din HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

accident major (HG 856/2008)

accident major - un eveniment aparut in zona in cursul unei operatiuni care implica gestionarea deseurilor extractive in orice amplasament aflat sub incidenta prezentei hotarari, care conduce la aparitia, imediata sau intarziata, a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului in zona ori in imprejurimi

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

instalatie pentru deseuri (HG 856/2008)


instalatie pentru deseuri - orice zona destinata acumularii ori depozitarii deseurilor extractive fie in stare solida sau lichida, fie in solutie sau suspensie, pentru urmatoarele perioade de timp:

a)      o perioada de timp nedeterminata pentru instalatiile de categoria A pentru deseuri si instalatiile pentru deseurile caracterizate ca periculoase in planul de gestionare a deseurilor extractive;

b)      o perioada mai mare de 6 luni pentru instalatiile pentru deseuri periculoase rezultate in mod neprevazut;

c)      o perioada mai mare de un an pentru instalatiile pentru deseuri noninerte nepericuloase;

d)     o perioada mai mare de 3 ani pentru instalatii pentru soluri nepoluate, deseuri nepericuloase provenite din activitati de prospectiune si explorare, deseuri rezultate din extractia, tratarea si stocarea turbei si pentru deseuri inerte.

Astfel de instalatii includ orice baraj sau alta structura care contine, retine, limiteaza sau serveste in orice alt mod o astfel de instalatie si care include, de asemenea, dar nu se limiteaza la halde si iazuri de decantare, dar care exclude golurile de excavare in care deseul este reamplasat, dupa extractia substantelor minerale, in scopuri de reabilitare si constructie;


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

levigat (HG 856/2008)

levigat - orice lichid care percoleaza deseul depozitat si care deverseaza din sau este continut in cadrul unei instalatii pentru gestionarea deseurilor, inclusiv scurgerile poluate, care poate dauna mediului daca nu este tratat corespunzator


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

cianuri disociabile in mediu slab acid (HG 586/2008)

cianuri disociabile in mediu slab acid - cianuri si compusi cianurici care disociaza in mediu slab acid la un pH definit


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

iaz de decantare (HG 856/2008)

iaz de decantare - configuratie naturala sau amenajare tehnica pentru depozitarea deseurilor cu granulatie fina, in principal steril de procesare, impreuna cu cantitati variabile de apa libera, rezultate din tratarea resurselor minerale si din limpezirea si recircularea apei de proces

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

baraj (HG 856/2008)

baraj - structura tehnica proiectata sa retina sau sa limiteze apa si/sau deseul intr-un iaz de decantare


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

halda (HG 856/2008)

halda - amenajare tehnica pentru depozitarea deseurilor solide la suprafata


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

steril de procesare (HG 856/2008)

steril de procesare - deseuri solide sau slamuri care raman dupa tratarea substantelor minerale prin procese de separare (de exemplu: macinare, zdrobire, sortare dupa marime, flotatie si alte tehnici fizico-chimice) pentru recuperarea substantelor minerale valoroase dintr-o roca mai putin valoroasa

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

tratare (HG 856/2008)

tratare - procesul mecanic, fizic, biologic, termic sau chimic ori o combinatie de procese aplicate resurselor minerale, inclusiv pentru cele rezultate din exploatarea carierelor, in scopul extractiei de mineral, inclusiv schimbarea granulatiei, clasarea, separarea si lesierea, precum si reprocesarea deseurilor inlaturate anterior, dar excluzand procesele de topire, prelucrare termica, alta decat calcinarea, si procesele metalurgice

A se vedea si tratare (Legea 211/2011)

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR

platou continental (HG 856/2008)

platou continental - suprafata a marii si a fundului marin care se intinde de la limita apei la mareele ordinare sau medii spre larg


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

industrii extractive (HG 856/2008)

industrii extractive - toate intreprinderile si instalatiile angajate in extractia de suprafata sau subterana a resurselor minerale in scop comercial, inclusiv extractia prin foraje ori pentru tratarea materialului extras


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

resursa minerala sau mineral (HG 856/2008)

resursa minerala sau mineral - depozit natural existent in scoarta terestra, format din compusi organici sau anorganici, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, mineralele industriale si de constructii, cu exceptia apei


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

sol nepoluat (HG 856/2008)

sol nepoluat - solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de pamant in perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatiei comunitare incidente


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

deseu inert (HG 856/2008)

deseu inert - deseul care nu sufera nicio transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu arde ori nu reactioneaza in niciun fel fizic sau chimic, nu este biodegradabil si nu afecteaza materialele cu care vine in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului ori sa dauneze sanatatii omului. Cantitatea totala de levigat si continutul de poluanti al deseului, precum si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, in special, sa nu pericliteze calitatea apelor de suprafata si/sau subterane
*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

deseuri periculoase (HG 856/2008)

deseuri periculoase - conform anexei nr. 1A lit. g) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;


A se vedea si deseuri periculoase (Legea 211/2011)
*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

deseu (HG 856/2008)

deseu - conform anexei nr. 1A lit. b) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare


A se vedea si deseu (Legea 211/2011)
*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR

HG 856/2008 - privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

HG 856/2008 - privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
deseu


deseuri periculoase


deseu inert


sol nepoluat


resursa minerala sau mineral


industrii extractive


platou continental


tratare


steril de procesare


halda


baraj


iaz de decantare


cianuri disociabile in mediu slab acid

levigat


instalatie pentru deseuri

accident major

substanta periculoasa

cele mai bune tehnici disponibile

corp de apa receptor

reabilitare


prospectiune


explorare


public


public interesat

operator


detinator de deseuri

persoana competenta

autoritati competente

amplasament


schimbare substantiala
*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

unitatea sanitara (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

unitatea sanitara - orice unitate publica sau privata care desfasoara activitati cu profil sanitar

A se vedea:

Art. 4. - Prezentele norme tehnice se aplică în toate unităţile sanitare care produc deşeuri, şi anume:


a) producătorii mari:b) producătorii medii:c) producătorii mici:- spitalele judeţene şi municipale;

- clinicile universitare;

- institutele de cercetare medicală şi farmaceutică;

- Agenţia Naţională a Medicamentului;

- institutele de medicină legală;

- serviciile judeţene de medicină legală;

- unităţile preclinice din universităţile şi facultăţile de medicină şi farmacie;

- unităţile de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor biologice;- centrele de diagnostic şi tratament;

- centrele de transfuzii;

- centrele de recoltare şi conservare a sângelui;

- laboratoarele;

- serviciile de prosectură ale spitalelor;

- spitalele de pneumologie;

- cabinetele medicale de orice specialitate şi cabinetele stomatologice;

- spitalele şi clinicile particulare;- laboratoarele de tehnică dentară;

- laboratoarele de sănătate mentală;

- spitalele de bolnavi psihici cronici;

- spitalele de recuperare;

- bazele de tratament balnear;

- sălile de pregătire a cadavrelor din cadrul serviciilor funerare;

- centrele de plasament;

- centrele de îngrijire şi asistenţă;

- cabinetele medicale din instituţii, întreprinderi, şcoli, licee, grădiniţe;

- cabinetele pentru realizarea tatuajelor;

- centrele pentru tratamente cosmetice/înfrumuseţare;

- unităţile farmaceutice - farmacii, drogherii;

- centrele de optică medicală;

- centrele de acupunctură.


***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

sistemul de gestionare a deseurilor (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

sistemul de gestionare a deseurilor - totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere, ambalare, depozitare intermediara, transport si eliminare finala;

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

incinerarea deseurilor (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

incinerarea deseurilor - arderea deseurilor in instalatii speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi inalte de combustie ce determina neutralizarea deseurilor, utilizandu-se echipamente de retinere si purificare a gazelor

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

fisa interna a gestiunii deseurilor (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

fisa interna a gestiunii deseurilor - formularul de pastrare a evidentei deseurilor produse in unitatile sanitare, cu date privind circuitul complet al deseurilor de la producere si pana la eliminarea finala a acestora, conform HG 155/1999 (n.n. abrogat de HG 856/2002) pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

eliminarea finala (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

eliminarea finala - totalitatea metodelor si tratamentelor fizice, chimice si biologice aplicate deseurilor periculoase rezultate din activitatile medicale, care vizeaza eliminarea pericolelor si riscurilor potentiale asupra mediului si asupra starii de sanatate a populatiei, precum si reducerea volumului de deseuri

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

deseurile rezultate din activitati medicale (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile rezultate din activitati medicale - toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc in unitatile sanitare

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

deseuri radioactive (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile radioactive - deseurile solide, lichide si gazoase rezultate din activitatile nucleare medicale, de diagnostic si tratament, care contin materiale radioactive

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

deseurile periculoase (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile periculoase - deseurile rezultate din activitati medicale, care constituie un risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor si recuperare medicala, inclusiv de cercetare medicala si producere, testare, depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice;

A se vedea si deseuri periculoase (Legea 211/2011)

Deseurile periculoase se clasifica in:


a) deseurileanatomo-patologice si parti anatomice, care cuprind parti anatomice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie si obstetrica (fetusi, placente), parti anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, cadavre de animale rezultate in urma activitatilor de cercetare si experimentare. Toate aceste deseuri se considera infectioase conform Precautiunilor universale;  


b) deseurile infectioase sunt deseurile care contin sau au venit in contact cu sangele ori cu alte fluide biologice, precum si cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor, de exemplu: seringi, ace, ace cu fir, catetere, perfuzoare cu tubulatura, recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice, campuri operatorii, manusi, sonde si alte materiale de unica folosinta, comprese, pansamente si alte materiale contaminate, membrane de dializa, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite etc.;  


c) deseurile intepatoare-taietoare sunt reprezentate de ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu de unica folosinta, pipete, sticlarie de laborator ori alta sticlarie sparta sau nu, care au venit in contact cu material infectios. Aceste deseuri se considera infectioase conform Precautiunilor universale;  


d) deseurile chimice si farmaceutice sunt deseurile care includ serurile si vaccinurile cu termen de valabilitate depasit, medicamentele expirate, reziduurile de substante chimioterapice, reactivii si substantele folosite in laboratoare. Substantele de curatenie si dezinfectie deteriorate ca urmare a depozitarii lor necorespunzatoare sau cu termenul de valabilitate depasit vor fi considerate deseuri chimice, de exemplu: substante dezinfectante, substante tensioactive etc.”
(preluare din Art. 7, paragraf 2))


***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

deseurile nepericuloase (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile nepericuloase - deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;


 „deseurile nepericuloase sunt deseurile asimilabile celor menajere, rezultate din activitatea serviciilor medicale, tehnico-medicale, administrative, de cazare, a blocurilor alimentare si a oficiilor de distribuire a hranei; aceste deseuri se colecteaza si se indeparteaza la fel ca deseurile menajere.


Deseurile asimilabile celor menajere inceteaza sa mai fie nepericuloase cand sunt amestecate cu o cantitate oarecare de deseuri periculoase. Urmatoarele materiale se includ in categoria deseurilor nepericuloase:
  • ambalajele materialelor sterile,
  • flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice,
  • ghipsul necontaminat cu lichide biologice,
  • hartia,
  • resturile alimentare (cu exceptia celor provenite de la sectiile de boli contagioase),
  • sacii si alte ambalaje din material plastic,
  • recipientele din sticla care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice etc.; ”
(preluare din Art. 7, paragraf 1))


***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR

deseurile intepatoare-taietoare (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013


deseurile intepatoare-taietoare - deseurile care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau taiere;


***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

deseurile infectioase (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile infectioase - deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice, precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

deseurile chimice si farmaceutice (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile chimice si farmaceutice - substantele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

deseurile anatomo-patologice si parti anatomice (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

deseurile anatomo-patologice si parti anatomice - deseurile care includ tesuturile si organele, partile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii si din alte proceduri medicale; in aceasta categorie se includ si animalele de laborator utilizate in activitatea de diagnostic, cercetare si experimentare

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

depozitarea temporara (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

depozitarea temporara - pastrarea pe o perioada limitata a deseurilor ambalate corespunzator in spatii special destinate si amenajate, pana la preluarea si transportul lor la locul de eliminare finala

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

depozitarea sanitara (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

depozitarea sanitara - depozitarea deseurilor rezultate din activitatea medicala in locuri special amenajate, denumite depozite de deseuri periculoase sau nepericuloase. Deseurile periculoase sunt depozitate in depozitul de deseuri dupa ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat deOrdinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

activitatea medicala (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

activitatea medicala - orice activitate de diagnostic, preventie, tratament, monitorizare si recuperare a starii de sanatate, care implica sau nu implica utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatura medicala

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat deOrdinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR

Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002

ATENTIE! Din data de 17.01.2013 aceste definitii impreuna cu textele aprobate prin Ordinul 219/2002 nu mai sunt in vigoare. 

Urmariti prevederile din Ordinul 1226/2012 in legatura cu definitiile din zona deseurilor medicale. 

activitatea medicala

depozitarea sanitara
depozitarea temporara
deseurile anatomo-patologice si parti anatomice
deseurile chimice si farmaceutice
deseurile infectioase
deseurile intepatoare-taietoare
deseurilenepericuloase
deseurile periculoase
deseurile radioactive
deseurile rezultate din activitati medicale

eliminarea finala

fisa interna a gestiunii deseurilor


sistemul de gestionare a deseurilor

unitatea sanitara

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.

Inapoi la SELECTOR