Lege nr. 101/2011 republicată 2014

Legea 101/2011 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28.03.2014, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu

speciide floră şi faună sălbatică protejate

comerţ

materiale nucleare

prejudiciu semnificativ adus mediului

instalaţie în care se desfăşoară o activitate periculoasă

materialeîn sensul art. 8 alin. (1) 

materiale radioactive periculoase


Definițiile sunt preluate din Legea nr. 101/2011 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28.03.2014, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului