precolectarea primară (Ordinul 119/2014)

precolectarea primară (în legătură cu deșeurile menajere)

colectarea la locul de producere.


Definiția a fost extrasă din Art. 37. - (1): „Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează deşeurile menajere din locuinţă; deşeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient şi care să aibă un volum puţin mai mare decât volumul recipientului.”