depozit (HG 349/2005)

depozit - un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv;

  • spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere;
  • o suprafata permanent amenajata (adica pentru o perioada de peste un an) pentru stocarea temporara a deseurilor, dar exclusiv:
    • instalatii unde deseurile sunt descarcate pentru a permite pregatirea lor in vederea efectuarii unui transport ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale in alta parte;
    • stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioada mai mica de un an

Definitii preluate din HG 349/2005 (actualizare februarie 2012) privind depozitarea deseurilor.

Inapoi la selector.