Selector

2015
OUG 5/2015 - privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
2014
Legea nr. 101/2011 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28.03.2014, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului


Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
2013
***

2012
Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
2011
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

2010
HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (abrogată)

2009
***

2008
HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatoriHG 856/2008 - privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

2007
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

2006
***

2005
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

2004
HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
2003
***

2002
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor (text abrogat prin Legea nr. 278/2013 - cu aplicabilitate din 01.12.2013)Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002 (text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013).