ABROGAT - organizatie colectiva (HG 1037/2010)

organizatie colectiva - operator economic constituit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de catre Ministerul Mediului si Padurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluarii si ducerii la indeplinire a obligatiilor producatorilor de echipamente electrice si electronice sau ale reprezentantilor autorizati care actioneaza in numele producatorilor cu privire la gestionarea deseurilor din echipamente electrice si electronice*** defintiile sunt preluate din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, (versiune actualizata feb.2012)

Inapoi la Selector