plan de operare (HG 1132/2008)

planul de operare - documentatia elaborata de catre producatorii de baterii si acumulatori, prevazuti la lit. l), prin care prezinta ansamblul activitatilor pe care le vor desfasura pe perioada de valabilitate a planului si modalitatea prin care vor indeplini obligatiile care le revin, in ceea ce priveste gestionarea bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori si care se prezinta autoritatii centrale pentru protectia mediului in scopul evaluarii si aprobarii acestuia, potrivit prevederilor art. 71

A fost introdus prin punctul 1. din HG 1079/2011 incepand cu 03.11.2011.*** definitii preluate din HG 1132/2008 (versiune actualizata la data de 12/01/2012) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Text actualizat la data de 12.01.2012: include modificarile dinHG 1079/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 03/11/2011.Pus in aplicare prin:
Procedura publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 12/01/2012.
Ordinul nr. 2743/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 12/01/2012.


Inapoi la Selector