HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

autoritate competenta pentru protectia mediului
capacitate nominala
deseuri municipale mixte
deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, depozitabile
deseuri periculoase
dioxine si furani
emisie
instalatie de coincinerare
instalatie de incinerare
instalatie de coincinerare/incinerare existenta
operator
reziduu
valori limita de emisie

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februerie 2012) privind incinerarea deseurilor.

Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.


Inapoi la Selector