ABROGAT - substanta sau amestec periculos (HG 1037/2010)

substanta sau amestec periculos - orice substanta sau amestec care trebuie considerata/considerat periculoasa/periculos potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

*** defintiile sunt preluate din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, (versiune actualizata feb.2012)

Inapoi la Selector