valorificare (HG 621/2005)

valorificare - orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.


Definitii preluate din HG 621/2005 (versiune revizuita 28.02.2012) privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Inapoi la selector.