fisa interna a gestiunii deseurilor (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

fisa interna a gestiunii deseurilor - formularul de pastrare a evidentei deseurilor produse in unitatile sanitare, cu date privind circuitul complet al deseurilor de la producere si pana la eliminarea finala a acestora, conform HG 155/1999 (n.n. abrogat de HG 856/2002) pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR