sistemul de gestionare a deseurilor (Ordin 219/2002)

text abrogat prin Ordinul nr. 1226/2012 - cu aplicabilitate din 17.01.2013

sistemul de gestionare a deseurilor - totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere, ambalare, depozitare intermediara, transport si eliminare finala;

***Defintii preluate din Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, aprobata prin Ordinul 219/2002. Actul a fost modificat de Ordinul nr. 1029/2004 din 17/09/2004.


Inapoi la SELECTOR