sol nepoluat (HG 856/2008)

sol nepoluat - solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de pamant in perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatiei comunitare incidente


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.


inapoi la SELECTOR