gestionarea deseurilor medicalegestionarea deseurilor medicale

inseamna colectarea, stocarea temporara, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si intretinerea ulterioara a amplasamentelor utilizate; Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.