fisa interna a gestionarii deseurilor medicalefisa interna a gestionarii deseurilor medicale

este formularul de pastrare a evidentei deseurilor rezultate din activitatile medicale, continand datele privind circuitul complet al acestor deseuri de la producere si pana la eliminarea finala a acestora, conform HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, conform Listei Europene a Deseurilor; Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.