spatiul central de stocare temporara a deseurilor medicale



spatiul central de stocare temporara a deseurilor medicale 

reprezinta un amplasament de stocare temporara a deseurilor medicale, amenajat in incinta unitatii care le-a generat, destinat exclusiv stocarii temporare a deseurilor pana la momentul la care acestea sunt evacuate in vederea eliminarii; 



Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.