producatorul de deseuri medicaleproducatorul de deseuri medicale 

este orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati medicale din care rezulta deseuri medicale; Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.