materiale radioactive periculoase (Legea 101/2011 republicată 2014)

materiale radioactive periculoase 


substanţe care prezintă un risc radiologic deosebit potrivit legislaţiei în vigoare.

Definiție preluată din Legea nr. 101/2011 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28.03.2014, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului