autoritate competenta pentru protectia mediului (HG 128/2002)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

autoritate competenta pentru protectia mediului este, dupa caz, autoritatea centrala pentru protectia mediului sau autoritatea teritoriala pentru protectia mediului care are stabilite competentele referitoare la instalatiile de incinerare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februarie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector