instalatie de coincinerare (HG 128/2002)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

instalatie de coincinerare - orice instalatie fixa sau mobila al carei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseste deseuri drept combustibil uzual ori suplimentar sau in care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. In cazul in care coincinerarea are loc astfel incat scopul principal al instalatiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termica a deseurilor, instalatia este considerata instalatie deincinerare. Aceasta definitie include amplasamentul si ansamblul instalatiei incluzand toate liniile de coincinerare, instalatiile de receptie, de stocare, de pretratare a deseurilor pe amplasament, sistemele de alimentare cu deseuri, combustibil si aer, cazanul, instalatiile de tratare a gazelor de ardere, instalatiile pentru tratarea sau stocarea reziduurilor si a apelor uzate de pe amplasament, cosul de fum, aparatele si sistemele de control al operatiilor de incinerare si de inregistrare si monitorizare a conditiilor de incinerare.

A fost modificata prin art. I, pct. 10 din H.G. nr. 427/2010.

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februerie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector