valori limita de emisie (HG 128/2002)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

valori limita de emisie - masa exprimata in termenii parametrilor specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depasit in cursul uneia sau mai multor perioade de timp

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februerie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector