corp de apa receptor (HG 856/2008)

corp de apa receptor - apele de suprafata, subterane, apele tranzitorii si apele costiere, asa cum sunt definite in anexa nr. 1 pct. 7, 8, 9 si 10 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 107/1996 citat:
7. ape de suprafata: apele interioare, cu exceptia apelor subterane; ape tranzitorii si ape costiere, exceptand cazul starii chimice pentru care trebuie incluse apele teritoriale;
8. ape subterane: apele aflate sub suprafata solului in zona saturata si in contact direct cu solul sau cu subsolul;
9. ape tranzitorii: corpuri de apa de suprafata aflate in vecinatatea gurilor raurilor, care sunt partial saline ca rezultat al apropierii de apele de coasta, dar care sunt influentate puternic de cursurile de apa dulce;
10. ape costiere: apele de suprafata situate in interiorul unei linii ale carei puncte sunt situate in totalitate la o distanta de 1 mila marina pe partea dinspre mare, fata de cel mai apropiat punct al liniei de baza, de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, cu extinderea limitei, unde este cazul, pana la limita exterioara a apelor tranzitorii; ”


*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR