cele mai bune tehnici disponibile (HG 856/2008)

cele mai bune tehnici disponibile - conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006

OUG 152/2005:
cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limită de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
 
- tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si la modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;

- disponibile se refera la acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;

- cele mai bune se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele prevazute in anexa nr. 3 la OUG 152/2005.”

*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR