substanta periculoasa (HG 856/2008)

substanta periculoasa - substanta, amestec sau preparat care este considerat periculos in conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile ulterioare, sau ale HG. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

A se vedea definitiile de la art. 2 din HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.*** definitii preluate din HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

inapoi la SELECTOR