eliminarea deseurilor medicaleeliminarea deseurilor medicale

inseamna operatiunile prevazute la D5 si D10 din anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, cu modificarile ulterioare, cu precizarea ca numai deseurile tratate pot fi eliminate prin depozitare; Definitii preluate din Ordinul 1226/2012, ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.