instalaţie în care se desfăşoară o activitate periculoasă (Legea 101/2011 republicată 2014)

instalaţie în care se desfăşoară o activitate periculoasă


instalaţie prevăzută de legislaţia în vigoare în care se desfăşoară activităţi care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

Definiție preluată din Legea nr. 101/2011 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28.03.2014, pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului