deseuri municipale mixte (HG 128/2022)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

deseuri municipale mixte - deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzand fractiile indicate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, sub codul 20 01, care sunt colectate separat la sursa, si excluzand alte deseuri indicate sub codul 20 02 din aceeasi anexa;

Definitia a fost modificat prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 268/2005.

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februerie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector