deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, depozitabile (HG 128/2002)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, depozitabile deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, care in urma proceselor de sterilizare termica devin deseuri asimilabile celor menajere.

Definitia a fost introdusa prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 268/2005.

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februarie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector