deseuri periculoase (HG 128/2002)

HG 128/2002 a fost abrogat la data de 01 decembrie 2013 de catre Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

deseuri periculoase - orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001. Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele specifice pentru deseuri periculoase din prezenta hotarare nu se aplica:

a) deseuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, (n.n. a se citi HG 235/2007privind gestionarea uleiurilor uzate) cu conditia sa respecte urmatoarele criterii:

- continutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policlorurati (PCB) sau fenol pentaclorurat (PCP), este mai mic decat concentratiile stabilite in legislatia nationala relevanta;

- aceste deseuri nu sunt periculoase, deoarece contin alti componenti enumerati in anexele nr. I D si I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, in cantitati sau concentratii care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001;

- puterea calorica neta se ridica la minimum 30 MJ/kg;

b) orice deseuri lichide combustibile, care nu pot genera in gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei, definita conform art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, sau o concentratie mai mare a emisiilor decat cele rezultate din combustia motorinei.
Lit. b) a fost modificata prin art. I pct. 16 din H.G. nr. 268/2005.

A se vedea si deseuri periculoase (Legea 211/2011)

definitii preluate din HG 128/2002 (versiune actualizata februarie 2012) privind incinerarea deseurilor.
Textul actului a fost actualizat la data de 07/05/2010. Actul include modificarile conform:
HG 268/2005 si HG 427/2010.

Inapoi la Selector